Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Knihovní řád

1. Poslání a činnost knihovny

Místní knihovna ve Vřesovicích je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby.

2. Veřejné knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje čtenářům veřejné knihovnické a informační služby: a) výpůjční služby

                                                                                                       b) meziknihovní služby

                                                                                                       c) informační služby

3. Registrace, základní práva a povinnosti čtenářů knihovny

1. Čtenářem knihovny se může stát každá fyzická, nebo právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, děti do 15 let se stanou čtenářem na základě písemného souhlasu rodičů a zaplacením registračního poplatku: dospělý čtenář-20,-Kč

                                                                děti do 15 let-10,-Kč

2. Čtenářský průkaz opravňuje čtenáře k jednorázové výpujčce na dobu 1 měcíce. Tento interval lze prodloužit, nežádá-li knihu jiný čtenář. Čtenář má právo na bezplatnou rezervaci požadované knihy. Není-li kniha ve fondu místní knihovny, lze ji zprostředkovat z jiné knihovny za manipulační poplatek 20,-Kč za jednu zásilku.

3. Překročení lhůty bude ze strany knihovny postihováno: 1. upomínka(po uplynutí 31 dnů)     5,- Kč

                                                                                    2. upomínka(31 dnů po 1. upomínce)   10,-Kč

                                                                                    Upomínací dopis                           20,-Kč

4. Čtenář nesmí vypůjčenou publikaci půjčovat jiným osobám a ručí za ni po celou dobu výpujčky. Je povinen vrátit vypůjčenou publikaci v takovém stavu v jakém ji převzal.

5. Čtenáři jsou povinni řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.

6. Jestliže čtenář nedodržuje tato opatření, může být dočasně, nebo trvale zbaven práva používat služby knihovny. Tímto není zbaven zodpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti ji nahradit dle platných předpisů.

4. Závěrečná ustanovení

1. Výjimky z knihovního řádu povoluje knihovník.

2. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dne 1.1.2003

3. Schváleno v Zastupitelstvu obce dne 9.10.2002

TOPlist